Skip to main content

Aperkat značenje

šta znači Aperkat

Na latinici: Definicija i značenje reči Aperkat (ept. irreg gornji, čut udarac)sport: u boksu: udarac pesnicom tako da je onaj deo ruke gde je šaka okrenut prema sopstvenom licu i ruka ima zamah odozdo na gore.

Reč Aperkat sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (епт. иррег горњи, чут ударац) сп. у боксу: ударац песницом тако да је онај део руке где је шака окренут према сопственом лицу и рука има замах одоздо на горе.


Apeterzija med. pranje, ispiranje, čišćenje ....
Apehema odjek; med. suprotna pukotina na povređenoj kosti ; suprotno dejstv...
Apeticija težnja za čim, težnja, žudnja, naklonost....
Apetitlih ukusan, tečan, sladak, primamljiv, koji izaziva želju za jelom, da ...
Apetitivan željan, požu-dan, pohotan....
Apetencija čežnja, požuda, nagon, sklonost, težnja za čim....
Sve reči na slovo a