Skip to main content

Apersi značenje

šta znači Apersi

Na latinici: Definicija i značenje reči Apersi (fr. aperfu kratak pregled, letimičan pregled; suština, kratko i pregledno izlaganje, sažetak.

Reč Apersi sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (фр. аперфу кратак преглед, летимичан преглед; суштина, кратко и прегледно излагање, сажетак.


Apeterzija med. pranje, ispiranje, čišćenje ....
Apehema odjek; med. suprotna pukotina na povređenoj kosti ; suprotno dejstv...
Apeticija težnja za čim, težnja, žudnja, naklonost....
Apetitlih ukusan, tečan, sladak, primamljiv, koji izaziva želju za jelom, da ...
Apetitivan željan, požu-dan, pohotan....
Apetencija čežnja, požuda, nagon, sklonost, težnja za čim....
Sve reči na slovo a