Skip to main content

Apertura značenje

šta znači Apertura

Na latinici: Definicija i značenje reči Apertura (latinski apertura)anatomija: otvor npr. na prečaga, vetrilima (dijafragma) za prolaz jednjaka itd.; opt. otvor (izdubenog ogledala, zaklona na optičkim aparati-ma).

Reč Apertura sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. апертура) анат. отвор нпр. на пречага, ветрилима (дијафрагма) за пролаз једњака итд.; опт. отвор (издубеног огледала, заклона на оптичким апарати-ма).


Apeterzija med. pranje, ispiranje, čišćenje ....
Apehema odjek; med. suprotna pukotina na povređenoj kosti ; suprotno dejstv...
Apeticija težnja za čim, težnja, žudnja, naklonost....
Apetitlih ukusan, tečan, sladak, primamljiv, koji izaziva želju za jelom, da ...
Apetitivan željan, požu-dan, pohotan....
Apetencija čežnja, požuda, nagon, sklonost, težnja za čim....
Sve reči na slovo a