Skip to main content

Apetalan značenje

šta znači Apetalan

Na latinici: Definicija i značenje reči Apetalan (od grčke reči: a-petalos) bog. bez lišća; čiji cvetovi nemaju kruničnih listića, beskrunični, koji su bez latica.

Reč Apetalan sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. а-петалос) бог. без лишћа; чији цветови немају круничних листића, бескрунични, који су без латица.


Apeterzija med. pranje, ispiranje, čišćenje ....
Apehema odjek; med. suprotna pukotina na povređenoj kosti ; suprotno dejstv...
Apeticija težnja za čim, težnja, žudnja, naklonost....
Apetitlih ukusan, tečan, sladak, primamljiv, koji izaziva želju za jelom, da ...
Apetitivan željan, požu-dan, pohotan....
Apetencija čežnja, požuda, nagon, sklonost, težnja za čim....
Sve reči na slovo a