Skip to main content

Apscedirati značenje

šta znači Apscedirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Apscedirati (latinski abs-cedere) odlaziti, otići, udaljiti se, udaljavati se;medicina: prelaziti u gnoj, zagnojavati se.

Reč Apscedirati sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. абс-цедере) одлазити, отићи, удаљити се, удаљавати се; мед. прелазити у гној, загнојавати се.


Apse sam, lično, glavom;ipso jure samim pravom, samo sobom, samo po sebi...
Apscisija odsecanje, otki-danje, odvajanje; ret. prekidanje....
Apscisa geom. u koordinatnom sistemu: merni broj odstojanja ma koje tačke u...
Apsces odlazak, odvajanje; med. gnojno zapaljenje tkiva, zagnoj, gnojnik, ...
Apscedirati odlaziti, otići, udaljiti se, udaljavati se; med. prelaziti u gnoj, ...
Apsurditet logička nemogućnost, besmislenost, besmislica, nerazložnost, glupost...
Sve reči na slovo a