Skip to main content

Apsces značenje

šta znači Apsces

Na latinici: Definicija i značenje reči Apsces (latinski abscessus) odlazak, odvajanje;medicina: gnojno zapaljenje tkiva, zagnoj, gnojnik, gnojnica, napon, ispolj, usov; metastatič-ni apsces, zagnoj koji se pojavi daleko od mesta prvobitnog oboljenja, što biva usled piemije; fiksacioni apsces, zagnoj izazvan namerno hemijskim nadražajem, npr. ubrizgavanjem mleka i dr., radi lečenja sepse, gonoreje, progresivne parali-ze itd.

Reč Apsces sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (лат. абсцессус) одлазак, одвајање; мед. гнојно запаљење ткива, загној, гнојник, гнојница, напон, испољ, усов; метастатич-ни апсцес, загној који се појави далеко од места првобитног обољења, што бива услед пиемије; фиксациони апсцес, загној изазван намерно хемијским надражајем, нпр. убризгавањем млека и др., ради лечења сепсе, гонореје, прогресивне парали-зе итд.


Apse sam, lično, glavom;ipso jure samim pravom, samo sobom, samo po sebi...
Apscisija odsecanje, otki-danje, odvajanje; ret. prekidanje....
Apscisa geom. u koordinatnom sistemu: merni broj odstojanja ma koje tačke u...
Apsces odlazak, odvajanje; med. gnojno zapaljenje tkiva, zagnoj, gnojnik, ...
Apscedirati odlaziti, otići, udaljiti se, udaljavati se; med. prelaziti u gnoj, ...
Apsurditet logička nemogućnost, besmislenost, besmislica, nerazložnost, glupost...
Sve reči na slovo a