Skip to main content

Apscisa značenje

šta znači Apscisa

Na latinici: Definicija i značenje reči Apscisa (latinski abscissato jest linea, abscindere otrgnuti, odvojiti, odseći)geometrija: u (Dekartovom) koordinatnom sistemu: merni broj (+ ili —) odstojanja ma koje tačke u ravni do ordinatne osovine; apscisna linija prava linija koja je uzeta radi određivanja položaja neke tačke ili osobine jedne krive; apscisna osovina prava koja obično zauzima horizontalan položaj.

Reč Apscisa sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. абсцисса тј. линеа, абсциндере отргнути, одвојити, одсећи) геом. у (Декартовом) координатном систему: мерни број (+ или —) одстојања ма које тачке у равни до ординатне осовине; апсцисна линија права линија која је узета ради одређивања положаја неке тачке или особине једне криве; апсцисна осовина права која обично заузима хоризонталан положај.


Apse sam, lično, glavom;ipso jure samim pravom, samo sobom, samo po sebi...
Apscisija odsecanje, otki-danje, odvajanje; ret. prekidanje....
Apscisa geom. u koordinatnom sistemu: merni broj odstojanja ma koje tačke u...
Apsces odlazak, odvajanje; med. gnojno zapaljenje tkiva, zagnoj, gnojnik, ...
Apscedirati odlaziti, otići, udaljiti se, udaljavati se; med. prelaziti u gnoj, ...
Apsurditet logička nemogućnost, besmislenost, besmislica, nerazložnost, glupost...
Sve reči na slovo a