Skip to main content

Apsida značenje

šta znači Apsida

Na latinici: Definicija i značenje reči Apsida (od grčke reči: apsis, apsidos okruglina, svod) 1. astr. jedna od dveju tačaka na eliptičnoj putanji nebeskog tela u kojoj se ono nalazi na najvećem odnosno na najmanjem odstojanju od tela oko kojeg optiče, dakle, afelijum i perihelijum za planetu, neku kometu i apogej i perigej za Mesec; 2. u srednjovekovnoj crkvenoj arhitekturi: zadnji, polukružni delovi crkava, naročito onih koje su građene u romanskom stilu.

Reč Apsida sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (грч. апсис, апсидос округлина, свод) 1. астр. једна од двеју тачака на елиптичној путањи небеског тела у којој се оно налази на највећем односно на најмањем одстојању од тела око којег оптиче, дакле, афелијум и перихелијум за планету, неку комету и апогеј и перигеј за Месец; 2. у средњовековној црквеној архитектури: задњи, полукружни делови цркава, нарочито оних које су грађене у романском стилу.


Apse sam, lično, glavom;ipso jure samim pravom, samo sobom, samo po sebi...
Apscisija odsecanje, otki-danje, odvajanje; ret. prekidanje....
Apscisa geom. u koordinatnom sistemu: merni broj odstojanja ma koje tačke u...
Apsces odlazak, odvajanje; med. gnojno zapaljenje tkiva, zagnoj, gnojnik, ...
Apscedirati odlaziti, otići, udaljiti se, udaljavati se; med. prelaziti u gnoj, ...
Apsurditet logička nemogućnost, besmislenost, besmislica, nerazložnost, glupost...
Sve reči na slovo a