Skip to main content

Apsolut značenje

šta znači Apsolut

Na latinici: Definicija i značenje reči Apsolut (latinski absolutum) l. fkl. prvi osnovni uzrok svim pojavama, večno i nepromenlji-vo (idealistički: bog, duh; materijali-stički: materija); stvar po sebi; 2. prilog: bezodnosno; bezuslovno, neuslovljeno; neograničeno; savršeno; prosto, naprosto, prosto-naprosto; supr. relativno.

Reč Apsolut sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. абсолутум) л. фкл. први основни узрок свим појавама, вечно и непроменл>и-во (идеалистички: бог, дух; материјали-стички: материја); ствар по себи; 2. прил. безодносно; безусловно, неусловљено; неограничено; савршено; просто, напросто, просто-напросто; супр. релативно.


Apse sam, lično, glavom;ipso jure samim pravom, samo sobom, samo po sebi...
Apscisija odsecanje, otki-danje, odvajanje; ret. prekidanje....
Apscisa geom. u koordinatnom sistemu: merni broj odstojanja ma koje tačke u...
Apsces odlazak, odvajanje; med. gnojno zapaljenje tkiva, zagnoj, gnojnik, ...
Apscedirati odlaziti, otići, udaljiti se, udaljavati se; med. prelaziti u gnoj, ...
Apsurditet logička nemogućnost, besmislenost, besmislica, nerazložnost, glupost...
Sve reči na slovo a