Skip to main content

Apsolutan značenje

šta znači Apsolutan

Na latinici: Definicija i značenje reči Apsolutan (latinski ab-solutus) slobodan od svih odnosa (ili: obaveza, uslova, ograničenja) nezavisan, bezuslovan, neograničen, neuslovljen; čist, potpun, savršen; apsolutni alkohol hen. alkohol čist od vode; apsolutni broj, apsolutna vrednost matematika: broj, vrednost bez obzira na znak + ili —;fizika: apsolutne mere koje imaju za osnovne jedinice centimetar, gram i sekundu; apsolutni sistem mera sistem u kojem su osnovne jedinice za dužinu: centimetar, za masu: gram, za vreme: sekunda; apsolutna težina težina tela koja se dobija običnim merenjem, bez obzira na njegovu zapreminu; u filozofiji religije: apsolutno biće, bog;agronomija: apsolutno tle ono koje se ni za koju drugu kulturu ne može racionalno upotrebiti, no samo za jednu, npr. za vinograd islično:;fizika: apsolutna temperatura ona čija se nulta tačka nalazi na -273°S.

Reč Apsolutan sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. аб-солутус) слободан од свих односа (или: обавеза, услова, ограничења) независан, безуслован, неограничен, неусловљен; чист, потпун, савршен; апсолутни алкохол хен. алкохол чист од воде; апсолутни број, апсолутна вредност мат. број, вредност без обзира на знак + или —; физ. апсолутне мере које имају за основне јединице центиметар, грам и секунду; апсолутни систем мера систем у којем су основне јединице за дужину: центиметар, за масу: грам, за време: секунда; апсолутна тежина тежина тела која се добија обичним мерењем, без обзира на његову запремину; у филозофији религије: апсолутно биће, бог; агр. апсолутно тле оно које се ни за коју другу културу не може рационално употребити, но само за једну, нпр. за виноград и сл.; физ. апсолутна температура она чија се нулта тачка налази на -273°С.


Apse sam, lično, glavom;ipso jure samim pravom, samo sobom, samo po sebi...
Apscisija odsecanje, otki-danje, odvajanje; ret. prekidanje....
Apscisa geom. u koordinatnom sistemu: merni broj odstojanja ma koje tačke u...
Apsces odlazak, odvajanje; med. gnojno zapaljenje tkiva, zagnoj, gnojnik, ...
Apscedirati odlaziti, otići, udaljiti se, udaljavati se; med. prelaziti u gnoj, ...
Apsurditet logička nemogućnost, besmislenost, besmislica, nerazložnost, glupost...
Sve reči na slovo a