Skip to main content

Apsolutivirati značenje

šta znači Apsolutivirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Apsolutivirati (latinski absolvere završiti, absolutum) činiti, učiniti nešto apso-lutnim; fkl. razumeva™, shvatati, ili predstavljati nešto kao apsolutno, u ap-solutnom smislu.

Reč Apsolutivirati sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (лат. абсолвере завршити, абсолутум) чинити, учинити нешто апсо-лутним; фкл. разумева™, схватати, или представљати нешто као апсолутно, у ап-солутном смислу.


Apse sam, lično, glavom;ipso jure samim pravom, samo sobom, samo po sebi...
Apscisija odsecanje, otki-danje, odvajanje; ret. prekidanje....
Apscisa geom. u koordinatnom sistemu: merni broj odstojanja ma koje tačke u...
Apsces odlazak, odvajanje; med. gnojno zapaljenje tkiva, zagnoj, gnojnik, ...
Apscedirati odlaziti, otići, udaljiti se, udaljavati se; med. prelaziti u gnoj, ...
Apsurditet logička nemogućnost, besmislenost, besmislica, nerazložnost, glupost...
Sve reči na slovo a