Skip to main content

Apsolutizam značenje

šta znači Apsolutizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Apsolutizam (latinski absolvere) neograniče-nost; samovolja; oblik vladavine kod koga vladaočeva vlast nije ograničena ustavom, samodržavlje, samovlašće, neogra-ničena vladavina jednog čoveka.

Reč Apsolutizam sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. абсолвере) неограниче-ност; самовоља; облик владавине код кога владаочева власт није ограничена уставом, самодржавље, самовлашће, неогра-ничена владавина једног човека.


Apse sam, lično, glavom;ipso jure samim pravom, samo sobom, samo po sebi...
Apscisija odsecanje, otki-danje, odvajanje; ret. prekidanje....
Apscisa geom. u koordinatnom sistemu: merni broj odstojanja ma koje tačke u...
Apsces odlazak, odvajanje; med. gnojno zapaljenje tkiva, zagnoj, gnojnik, ...
Apscedirati odlaziti, otići, udaljiti se, udaljavati se; med. prelaziti u gnoj, ...
Apsurditet logička nemogućnost, besmislenost, besmislica, nerazložnost, glupost...
Sve reči na slovo a