Skip to main content

Apsolutnost značenje

šta znači Apsolutnost

Na latinici: Definicija i značenje reči Apsolutnost (latinski absolutus) bezodnosnost; bezuslovnost, neuslovljenost; neograniče-nost; savršenost;suprotno:: relativnost, rela-tivitet.

Reč Apsolutnost sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. абсолутус) безодносност; безусловност, неусловљеност; неограниче-ност; савршеност; супр.: релативност, рела-тивитет.


Apse sam, lično, glavom;ipso jure samim pravom, samo sobom, samo po sebi...
Apscisija odsecanje, otki-danje, odvajanje; ret. prekidanje....
Apscisa geom. u koordinatnom sistemu: merni broj odstojanja ma koje tačke u...
Apsces odlazak, odvajanje; med. gnojno zapaljenje tkiva, zagnoj, gnojnik, ...
Apscedirati odlaziti, otići, udaljiti se, udaljavati se; med. prelaziti u gnoj, ...
Apsurditet logička nemogućnost, besmislenost, besmislica, nerazložnost, glupost...
Sve reči na slovo a