Skip to main content

Apsolutorij(um) značenje

šta znači Apsolutorij(um)

Na latinici: Definicija i značenje reči Apsolutorij(um) (latinski absolutorium) razre-šenje, oslobođenje; svedodžba da je neko završio studije na visokoj školi i stekao pravo na polaganje završnog, diplom-skog ispita; razrešio pismo, razreš-nica.

Reč Apsolutorij(um) sastoji se od 15 slova.

На Ћирилици: (лат. абсолуториум) разре-шење, ослобођење; сведоджба да је неко завршио студије на високој школи и стекао право на полагање завршног, диплом-ског испита; разрешио писмо, разреш-ница.


Apse sam, lično, glavom;ipso jure samim pravom, samo sobom, samo po sebi...
Apscisija odsecanje, otki-danje, odvajanje; ret. prekidanje....
Apscisa geom. u koordinatnom sistemu: merni broj odstojanja ma koje tačke u...
Apsces odlazak, odvajanje; med. gnojno zapaljenje tkiva, zagnoj, gnojnik, ...
Apscedirati odlaziti, otići, udaljiti se, udaljavati se; med. prelaziti u gnoj, ...
Apsurditet logička nemogućnost, besmislenost, besmislica, nerazložnost, glupost...
Sve reči na slovo a