Skip to main content

Apstrahirati značenje

šta znači Apstrahirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Apstrahirati (latinski abs-trahere) odvojiti, odvajati u - mislima, graditi misaone predstave; radi pggo boljeg uočavanja i pojimanja onoga što je u nečemu glavno, opšte, nužno i bitno namerno zanemari-vati (i ne obazirati se na) ono što je u tome sporedno, specijalno, slučajno ili nebitno: od nečega apstrahiratine voditi o tome računa, ne obazirati se na to, okaniti se toga.

Reč Apstrahirati sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (лат. абс-трахере) одвојити, одвајати у - мислима, градити мисаоне представе; ради пгго бољег уочавања и појимања онога што је у нечему главно, опште, нужно и битно намерно занемари-вати (и не обазирати се на) оно што је у томе споредно, специјално, случајно или небитно: од нечега апстрахиратине водити о томе рачуна, не обазирати се на то, оканити се тога.


Apse sam, lično, glavom;ipso jure samim pravom, samo sobom, samo po sebi...
Apscisija odsecanje, otki-danje, odvajanje; ret. prekidanje....
Apscisa geom. u koordinatnom sistemu: merni broj odstojanja ma koje tačke u...
Apsces odlazak, odvajanje; med. gnojno zapaljenje tkiva, zagnoj, gnojnik, ...
Apscedirati odlaziti, otići, udaljiti se, udaljavati se; med. prelaziti u gnoj, ...
Apsurditet logička nemogućnost, besmislenost, besmislica, nerazložnost, glupost...
Sve reči na slovo a