Skip to main content

Apstraktan

Šta znači Apstraktan


Apstraktan značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Apstraktan (latinski abstractus) logika: zamišljen, koji postoji ili je zamišljen da postoji odvojen od materijalnih predmeta, misaoni, mislen, koji postoji samo kao pojam (suprotno:: konkretan); teorijski, čist; težak za razumevanje, viši, dubok, dubokomislen; rasejan; apstraktan broj matematika: neimenovani broj; apstraktne nauka čista nauka (za razliku od primenjeno); in apstrakto (latinski in abstracto) u opštem, samo u mislima, mis leno (suprotno:: in konkreto),

Reč Apstraktan napisana unazad: natkartspa

Apstraktan se sastoji od 10 slova.

sta je Apstraktan

Slično:
Šta znači Apse sam, lično, glavom;ipso jure samim pravom, samo sobom, sam...
Šta znači Apscisija odsecanje, otki-danje, odvajanje; ret. prekidanje....
Šta znači Apscisa geom. u koordinatnom sistemu: merni broj odstojanja ma ko...
Šta znači Apsces odlazak, odvajanje; med. gnojno zapaljenje tkiva, zagnoj, ...
Šta znači Apscedirati odlaziti, otići, udaljiti se, udaljavati se; med. prelazit...
Šta znači Apsurditet logička nemogućnost, besmislenost, besmislica, nerazložnos...