Skip to main content

Arbija značenje

šta znači Arbija

Na latinici: Definicija i značenje reči Arbija (tur. harbi) šipka od gvožđa ili tvrdog drveta kojom se nabija naboj u cevi pušaka kremenjača.

Reč Arbija sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (тур. харби) шипка од гвожђа или тврдог дрвета којом се набија набој у цеви пушака кремењача.


Arboriforman koji je u obliku drveta, kao drvo....
Arborist(a) onaj koji se bavi gajenjem drveća....
Arborin tečnost za prskanje rastinja i drveća u cilju zaštite od zaraznih b...
Arborikultura podizanje drveća ...
Arborizacija prirodno stvaranje oblika drveta na kamenju; biljni otisak. ...
Arboretum škola u kojoj se uči poznavanje drveća; zbirke drveća, vrt sa drve...
Sve reči na slovo a