Skip to main content

Arborikultura značenje

šta znači Arborikultura

Na latinici: Definicija i značenje reči Arborikultura (latinski arbor drvo, cultura gajenje) podizanje (ili: gajenje) drveća (ili: voća)

Reč Arborikultura sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (лат. арбор дрво, цултура гајење) подизање (или: гајење) дрвећа (или: воћа)


Arboriforman koji je u obliku drveta, kao drvo....
Arborist(a) onaj koji se bavi gajenjem drveća....
Arborin tečnost za prskanje rastinja i drveća u cilju zaštite od zaraznih b...
Arborikultura podizanje drveća ...
Arborizacija prirodno stvaranje oblika drveta na kamenju; biljni otisak. ...
Arboretum škola u kojoj se uči poznavanje drveća; zbirke drveća, vrt sa drve...
Sve reči na slovo a