Skip to main content

Arborin značenje

šta znači Arborin

Na latinici: Definicija i značenje reči Arborin (latinski arbor) tečnost za prskanje rastinja i drveća u cilju zaštite od zaraznih bolesti.

Reč Arborin sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. арбор) течност за прскање растиња и дрвећа у циљу заштите од заразних болести.


Arboriforman koji je u obliku drveta, kao drvo....
Arborist(a) onaj koji se bavi gajenjem drveća....
Arborin tečnost za prskanje rastinja i drveća u cilju zaštite od zaraznih b...
Arborikultura podizanje drveća ...
Arborizacija prirodno stvaranje oblika drveta na kamenju; biljni otisak. ...
Arboretum škola u kojoj se uči poznavanje drveća; zbirke drveća, vrt sa drve...
Sve reči na slovo a