Skip to main content

Arboriforman značenje

šta znači Arboriforman

Na latinici: Definicija i značenje reči Arboriforman (od latinske reči: arboriformis) koji je u obliku drveta, kao drvo.

Reč Arboriforman sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (нлат. арбориформис) који је у облику дрвета, као дрво.


Arboriforman koji je u obliku drveta, kao drvo....
Arborist(a) onaj koji se bavi gajenjem drveća....
Arborin tečnost za prskanje rastinja i drveća u cilju zaštite od zaraznih b...
Arborikultura podizanje drveća ...
Arborizacija prirodno stvaranje oblika drveta na kamenju; biljni otisak. ...
Arboretum škola u kojoj se uči poznavanje drveća; zbirke drveća, vrt sa drve...
Sve reči na slovo a