Skip to main content

Arbiter značenje

šta znači Arbiter

Na latinici: Definicija i značenje reči Arbiter (latinski arbiter) izborni sudija, izabrani sudija, sudija u nekom sporu; prisutni svedok, posmatrač; neograničeni gospodar, despot; glavna, najuticajnija, naj-merodavnija ličnost u spornim pitanjima (umetnosti, ukusa, mode i dr.).

Reč Arbiter sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. арбитер) изборни судија, изабрани судија, судија у неком спору; присутни сведок, посматрач; неограничени господар, деспот; главна, најутицајнија, нај-меродавнија личност у спорним питањима (уметности, укуса, моде и др.).


Arboriforman koji je u obliku drveta, kao drvo....
Arborist(a) onaj koji se bavi gajenjem drveća....
Arborin tečnost za prskanje rastinja i drveća u cilju zaštite od zaraznih b...
Arborikultura podizanje drveća ...
Arborizacija prirodno stvaranje oblika drveta na kamenju; biljni otisak. ...
Arboretum škola u kojoj se uči poznavanje drveća; zbirke drveća, vrt sa drve...
Sve reči na slovo a