Skip to main content

Arbitracija značenje

šta znači Arbitracija

Na latinici: Definicija i značenje reči Arbitracija (latinski arbitratio) cenjenje (ili: precenjivanje) po svom nahođenju; proizvoljna procena, đuture procena.

Reč Arbitracija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. арбитратио) цењење (или: прецењивање) по свом нахођењу; произвољна процена, ђутуре процена.


Arboriforman koji je u obliku drveta, kao drvo....
Arborist(a) onaj koji se bavi gajenjem drveća....
Arborin tečnost za prskanje rastinja i drveća u cilju zaštite od zaraznih b...
Arborikultura podizanje drveća ...
Arborizacija prirodno stvaranje oblika drveta na kamenju; biljni otisak. ...
Arboretum škola u kojoj se uči poznavanje drveća; zbirke drveća, vrt sa drve...
Sve reči na slovo a