Skip to main content

Arbitralan značenje

šta znači Arbitralan

Na latinici: Definicija i značenje reči Arbitralan (latinski arbitralis) koji se tiče izbornog suda, izbornosudski.

Reč Arbitralan sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. арбитралис) који се тиче изборног суда, изборносудски.


Arboriforman koji je u obliku drveta, kao drvo....
Arborist(a) onaj koji se bavi gajenjem drveća....
Arborin tečnost za prskanje rastinja i drveća u cilju zaštite od zaraznih b...
Arborikultura podizanje drveća ...
Arborizacija prirodno stvaranje oblika drveta na kamenju; biljni otisak. ...
Arboretum škola u kojoj se uči poznavanje drveća; zbirke drveća, vrt sa drve...
Sve reči na slovo a