Skip to main content

Arbitraža značenje

šta znači Arbitraža

Na latinici: Definicija i značenje reči Arbitraža (fr. arbitrage, latinski arbitrari presuđivati kao izabrani sudija) izborni ili izabrani sud; suđenje izbornim sudom; presuda izbornog suda;trgovina: deviznovalutna radnja po kojoj se vrši razmena jedne valute za drugu valutu, a po utvrđenom kursu za obe takve valute; pol. radnja kojom zavađene države rešavaju spor pomoću komisije u kojoj su pored predstavnika zavađenih strana i delegati neutralnih strana.

Reč Arbitraža sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (фр. арбитраге, лат. арбитрари пресуђивати као изабрани судија) изборни или изабрани суд; суђење изборним судом; пресуда изборног суда; трг. девизновалутна радња по којој се врши размена једне валуте за другу валуту, а по утврђеном курсу за обе такве валуте; пол. радња којом завађене државе решавају спор помоћу комисије у којој су поред представника завађених страна и делегати неутралних страна.


Arboriforman koji je u obliku drveta, kao drvo....
Arborist(a) onaj koji se bavi gajenjem drveća....
Arborin tečnost za prskanje rastinja i drveća u cilju zaštite od zaraznih b...
Arborikultura podizanje drveća ...
Arborizacija prirodno stvaranje oblika drveta na kamenju; biljni otisak. ...
Arboretum škola u kojoj se uči poznavanje drveća; zbirke drveća, vrt sa drve...
Sve reči na slovo a