Skip to main content

Arbitrijum liberum značenje

šta znači Arbitrijum liberum

Na latinici: Definicija i značenje reči Arbitrijum liberum (latinski arbitrimn liberum) slobodna volja, slobodno opredeljivala.

Reč Arbitrijum liberum sastoji se od 18 slova.

На Ћирилици: (лат. арбитримн либерум) слободна воља, слободно опредељивала.


Arboriforman koji je u obliku drveta, kao drvo....
Arborist(a) onaj koji se bavi gajenjem drveća....
Arborin tečnost za prskanje rastinja i drveća u cilju zaštite od zaraznih b...
Arborikultura podizanje drveća ...
Arborizacija prirodno stvaranje oblika drveta na kamenju; biljni otisak. ...
Arboretum škola u kojoj se uči poznavanje drveća; zbirke drveća, vrt sa drve...
Sve reči na slovo a