Skip to main content

Arbitrirati značenje

šta znači Arbitrirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Arbitrirati (latinski arbitrari) ceniti, pro-cenjivati, rešavati po svom mišljenju i nahođenju; suditi, presuđivati kao izabrani sudija;trgovina: menjati (ili: razmenjiva-ti) domaću valutu za drugu valutu po utvrđenom kursu

Reč Arbitrirati sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. арбитрари) ценити, про-цењивати, решавати по свом мишљењу и нахођењу; судити, пресуђивати као изабрани судија; трг. мењати (или: размењива-ти) домаћу валуту за другу валуту по утврђеном курсу


Arboriforman koji je u obliku drveta, kao drvo....
Arborist(a) onaj koji se bavi gajenjem drveća....
Arborin tečnost za prskanje rastinja i drveća u cilju zaštite od zaraznih b...
Arborikultura podizanje drveća ...
Arborizacija prirodno stvaranje oblika drveta na kamenju; biljni otisak. ...
Arboretum škola u kojoj se uči poznavanje drveća; zbirke drveća, vrt sa drve...
Sve reči na slovo a