Skip to main content

Arbor genealogika značenje

šta znači Arbor genealogika

Na latinici: Definicija i značenje reči Arbor genealogika (od latinske reči: arbor genealogica) rodoslovno stablo, porodično stablo, rodoslovački:

Reč Arbor genealogika sastoji se od 17 slova.

На Ћирилици: (нлат. арбор генеалогица) родословно стабло, породично стабло, родослов.


Arboriforman koji je u obliku drveta, kao drvo....
Arborist(a) onaj koji se bavi gajenjem drveća....
Arborin tečnost za prskanje rastinja i drveća u cilju zaštite od zaraznih b...
Arborikultura podizanje drveća ...
Arborizacija prirodno stvaranje oblika drveta na kamenju; biljni otisak. ...
Arboretum škola u kojoj se uči poznavanje drveća; zbirke drveća, vrt sa drve...
Sve reči na slovo a