Skip to main content

Arbor vite značenje

šta znači Arbor vite

Na latinici: Definicija i značenje reči Arbor vite (latinski arbor vitae) aiat. „životno drvo", moždana masa malog mozga koja je u preseku slična drvetu.

Reč Arbor vite napisana unazad: arbor vite i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. арбор витае) аиат. „животно дрво", мождана маса малог мозга која је у пресеку слична дрвету.

Slično: 
Arboriforman koji je u obliku drveta, kao drvo....
Arborist(a) onaj koji se bavi gajenjem drveća....
Arborin tečnost za prskanje rastinja i drveća u cilju zaštite od zaraznih b...
Arborikultura podizanje drveća ...
Arborizacija prirodno stvaranje oblika drveta na kamenju; biljni otisak. ...
Arboretum škola u kojoj se uči poznavanje drveća; zbirke drveća, vrt sa drve...
Sve reči na slovo a