Skip to main content

Arborescirati značenje

šta znači Arborescirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Arborescirati (latinski arborescere) pretvarati se u drvo, odrvenjavati.

Reč Arborescirati sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (лат. арборесцере) претварати се у дрво, одрвењавати.


Arboriforman koji je u obliku drveta, kao drvo....
Arborist(a) onaj koji se bavi gajenjem drveća....
Arborin tečnost za prskanje rastinja i drveća u cilju zaštite od zaraznih b...
Arborikultura podizanje drveća ...
Arborizacija prirodno stvaranje oblika drveta na kamenju; biljni otisak. ...
Arboretum škola u kojoj se uči poznavanje drveća; zbirke drveća, vrt sa drve...
Sve reči na slovo a