Skip to main content

Arhaičan značenje

šta znači Arhaičan

Na latinici: Definicija i značenje reči Arhaičan (od grčke reči: archaios star, prastari) star, starinski, zastareo; prastari.

Reč Arhaičan sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. арцхаиос стар, прастари) стар, старински, застарео; прастари.


Arhocela med. prosutost, prodor zadnjeg creva....
Arhoptoza med. spadnutost zadnjeg creva. arhoragija krvarenje iz zadnjeg cr...
Arhont vladalac, poglavar; najviši državni činovnik u Ateni posle propasti ...
Arhihijerarhija dostojanstvo prvosveštenika; visoko sveštenstvo. ...
Arhihijerarh vrhovni sveštenik, prvosveštenik, episkop. ...
Arhitrav arh. glavna greda koja vezuje dva stuba ili više stubova i leži na ...
Sve reči na slovo a