Skip to main content

Arhont značenje

šta znači Arhont

Na latinici: Definicija i značenje reči Arhont (od grčke reči: archon) vladalac, poglavar; najviši državni činovnik u Ateni posle propasti starog kraljevstva.

Reč Arhont sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (грч. арцхон) владалац, поглавар; највиши државни чиновник у Атени после пропасти старог краљевства.


Arhocela med. prosutost, prodor zadnjeg creva....
Arhoptoza med. spadnutost zadnjeg creva. arhoragija krvarenje iz zadnjeg cr...
Arhont vladalac, poglavar; najviši državni činovnik u Ateni posle propasti ...
Arhihijerarhija dostojanstvo prvosveštenika; visoko sveštenstvo. ...
Arhihijerarh vrhovni sveštenik, prvosveštenik, episkop. ...
Arhitrav arh. glavna greda koja vezuje dva stuba ili više stubova i leži na ...
Sve reči na slovo a