Skip to main content

Arhocela značenje

šta znači Arhocela

Na latinici: Definicija i značenje reči Arhocela (od grčke reči: archos, kele prosutost)medicina: prosutost, prodor zadnjeg creva.

Reč Arhocela sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. арцхос, келе просутост) мед. просутост, продор задњег црева.


Arhocela med. prosutost, prodor zadnjeg creva....
Arhoptoza med. spadnutost zadnjeg creva. arhoragija krvarenje iz zadnjeg cr...
Arhont vladalac, poglavar; najviši državni činovnik u Ateni posle propasti ...
Arhihijerarhija dostojanstvo prvosveštenika; visoko sveštenstvo. ...
Arhihijerarh vrhovni sveštenik, prvosveštenik, episkop. ...
Arhitrav arh. glavna greda koja vezuje dva stuba ili više stubova i leži na ...
Sve reči na slovo a