Skip to main content

Arhoptoza značenje

šta znači Arhoptoza

Na latinici: Definicija i značenje reči Arhoptoza (od grčke reči: archos čmar, ptosis pad)medicina: spadnutost zadnjeg creva. arhoragija (od grčke reči: archos čmar, regnimi prsnem) krvarenje iz zadnjeg creva.

Reč Arhoptoza sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. арцхос чмар, птосис пад) мед. спаднутост задњег црева. архорагија (грч. арцхос чмар, регними прснем) крварење из задњег црева.


Arhocela med. prosutost, prodor zadnjeg creva....
Arhoptoza med. spadnutost zadnjeg creva. arhoragija krvarenje iz zadnjeg cr...
Arhont vladalac, poglavar; najviši državni činovnik u Ateni posle propasti ...
Arhihijerarhija dostojanstvo prvosveštenika; visoko sveštenstvo. ...
Arhihijerarh vrhovni sveštenik, prvosveštenik, episkop. ...
Arhitrav arh. glavna greda koja vezuje dva stuba ili više stubova i leži na ...
Sve reči na slovo a