Skip to main content

Arhegonije značenje

šta znači Arhegonije

Na latinici: Definicija i značenje reči Arhegonije (od grčke reči: arche početak, gonos) pl. vot. ženski spolni organi kod nekih bescvet-nica i mahovina.

Reč Arhegonije napisana unazad: ejinogehrA i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. арцхе почетак, гонос) пл. вот. женски сполни органи код неких бесцвет-ница и маховина.

Slično: 
Arhocela med. prosutost, prodor zadnjeg creva....
Arhoptoza med. spadnutost zadnjeg creva. arhoragija krvarenje iz zadnjeg cr...
Arhont vladalac, poglavar; najviši državni činovnik u Ateni posle propasti ...
Arhihijerarhija dostojanstvo prvosveštenika; visoko sveštenstvo. ...
Arhihijerarh vrhovni sveštenik, prvosveštenik, episkop. ...
Arhitrav arh. glavna greda koja vezuje dva stuba ili više stubova i leži na ...
Sve reči na slovo a