Skip to main content

Arheografija značenje

šta znači Arheografija

Na latinici: Definicija i značenje reči Arheografija (od grčke reči: archaios star, grapho pišem) opisivanje starina.

Reč Arheografija sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. арцхаиос стар, грапхо пишем) описивање старина.


Arhocela med. prosutost, prodor zadnjeg creva....
Arhoptoza med. spadnutost zadnjeg creva. arhoragija krvarenje iz zadnjeg cr...
Arhont vladalac, poglavar; najviši državni činovnik u Ateni posle propasti ...
Arhihijerarhija dostojanstvo prvosveštenika; visoko sveštenstvo. ...
Arhihijerarh vrhovni sveštenik, prvosveštenik, episkop. ...
Arhitrav arh. glavna greda koja vezuje dva stuba ili više stubova i leži na ...
Sve reči na slovo a