Skip to main content

Arhesporijum značenje

šta znači Arhesporijum

Na latinici: Definicija i značenje reči Arhesporijum (od grčke reči: arche početak, spora sejanje, setva) bog. ćelija od koje postaje tkivo što stvara spore kod paprati.

Reč Arhesporijum sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. арцхе почетак, спора сејање, сетва) бог. ћелија од које постаје ткиво што ствара споре код папрати.


Arhocela med. prosutost, prodor zadnjeg creva....
Arhoptoza med. spadnutost zadnjeg creva. arhoragija krvarenje iz zadnjeg cr...
Arhont vladalac, poglavar; najviši državni činovnik u Ateni posle propasti ...
Arhihijerarhija dostojanstvo prvosveštenika; visoko sveštenstvo. ...
Arhihijerarh vrhovni sveštenik, prvosveštenik, episkop. ...
Arhitrav arh. glavna greda koja vezuje dva stuba ili više stubova i leži na ...
Sve reči na slovo a