Skip to main content

Arhetip značenje

šta znači Arhetip

Na latinici: Definicija i značenje reči Arhetip (od grčke reči: archetypon prauzorak) prasli-ka, prauzor; prapismo; naročito: prvi otisak; original; arhetipi otisci (ili: primerci) prvog izdanja; arhitip.

Reč Arhetip sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. арцхетyпон праузорак) прасли-ка, праузор; праписмо; нарочито: први отисак; оригинал; архетипи отисци (или: примерци) првог издања; архитип.


Arhocela med. prosutost, prodor zadnjeg creva....
Arhoptoza med. spadnutost zadnjeg creva. arhoragija krvarenje iz zadnjeg cr...
Arhont vladalac, poglavar; najviši državni činovnik u Ateni posle propasti ...
Arhihijerarhija dostojanstvo prvosveštenika; visoko sveštenstvo. ...
Arhihijerarh vrhovni sveštenik, prvosveštenik, episkop. ...
Arhitrav arh. glavna greda koja vezuje dva stuba ili više stubova i leži na ...
Sve reči na slovo a