Skip to main content

Arhiđakon značenje

šta znači Arhiđakon

Na latinici: Definicija i značenje reči Arhiđakon (od grčke reči: archos, diakonos sluga) monaški čin koji se daje đakonu kad se odlikuje u službi; prvi služitelj jedne crkve; zastupnik vladike — biskupa u upravi dijecezom; u protestantskoj crkvi: titula dvojice sveštenika glavnih crkava u velikim gradovima.

Reč Arhiđakon sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. арцхос, диаконос слуга) монашки чин који се даје ђакону кад се одликује у служби; први служитељ једне цркве; заступник владике — бискупа у управи дијецезом; у протестантској цркви: титула двојице свештеника главних цркава у великим градовима.


Arhocela med. prosutost, prodor zadnjeg creva....
Arhoptoza med. spadnutost zadnjeg creva. arhoragija krvarenje iz zadnjeg cr...
Arhont vladalac, poglavar; najviši državni činovnik u Ateni posle propasti ...
Arhihijerarhija dostojanstvo prvosveštenika; visoko sveštenstvo. ...
Arhihijerarh vrhovni sveštenik, prvosveštenik, episkop. ...
Arhitrav arh. glavna greda koja vezuje dva stuba ili više stubova i leži na ...
Sve reči na slovo a