Skip to main content

Arhigonija značenje

šta znači Arhigonija

Na latinici: Definicija i značenje reči Arhigonija (od grčke reči: archo početak, gfgnomai stvaram)biologija: spontano postanje života, postanak života u njegovim najprostijim počecima iztakozvani: anorgakske materije, prapočetak, prastvaranje;isto znači i abiogeneza.

Reč Arhigonija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. арцхо почетак, гфгномаи стварам) биол. спонтано постање живота, постанак живота у његовим најпростијим почецима из тзв. аноргакске материје, прапочетак, прастварање; уп. абиогенеза.


Arhocela med. prosutost, prodor zadnjeg creva....
Arhoptoza med. spadnutost zadnjeg creva. arhoragija krvarenje iz zadnjeg cr...
Arhont vladalac, poglavar; najviši državni činovnik u Ateni posle propasti ...
Arhihijerarhija dostojanstvo prvosveštenika; visoko sveštenstvo. ...
Arhihijerarh vrhovni sveštenik, prvosveštenik, episkop. ...
Arhitrav arh. glavna greda koja vezuje dva stuba ili više stubova i leži na ...
Sve reči na slovo a