Skip to main content

Arhijater značenje

šta znači Arhijater

Na latinici: Definicija i značenje reči Arhijater (od grčke reči: archos vođa, iatros lekar) prvi lekar, viši lekar; lični lekar; dvorski lekar.

Reč Arhijater sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. арцхос вођа, иатрос лекар) први лекар, виши лекар; лични лекар; дворски лекар.


Arhocela med. prosutost, prodor zadnjeg creva....
Arhoptoza med. spadnutost zadnjeg creva. arhoragija krvarenje iz zadnjeg cr...
Arhont vladalac, poglavar; najviši državni činovnik u Ateni posle propasti ...
Arhihijerarhija dostojanstvo prvosveštenika; visoko sveštenstvo. ...
Arhihijerarh vrhovni sveštenik, prvosveštenik, episkop. ...
Arhitrav arh. glavna greda koja vezuje dva stuba ili više stubova i leži na ...
Sve reči na slovo a