Skip to main content

Arhilohijski značenje

šta znači Arhilohijski

Na latinici: Definicija i značenje reči Arhilohijski (od grčke reči: Archilochos) poet. tako se zove više vrsta stihova koje je prvi pronašao najstariji grčki liričar i jampski pesnik Arhiloh (između 680. i 640. pre n. e.);figurativno: zajedljiv, žučan, podrugljiv u govoru ili pisanju.

Reč Arhilohijski sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. Арцхилоцхос) поет. тако се зове више врста стихова које је први пронашао најстарији грчки лиричар и јампски песник Архилох (између 680. и 640. пре н. е.); фиг. заједљив, жучан, подругљив у говору или писању.


Arhocela med. prosutost, prodor zadnjeg creva....
Arhoptoza med. spadnutost zadnjeg creva. arhoragija krvarenje iz zadnjeg cr...
Arhont vladalac, poglavar; najviši državni činovnik u Ateni posle propasti ...
Arhihijerarhija dostojanstvo prvosveštenika; visoko sveštenstvo. ...
Arhihijerarh vrhovni sveštenik, prvosveštenik, episkop. ...
Arhitrav arh. glavna greda koja vezuje dva stuba ili više stubova i leži na ...
Sve reči na slovo a