Skip to main content

Arhimagija značenje

šta znači Arhimagija

Na latinici: Definicija i značenje reči Arhimagija (od grčke reči: archi-mageia) vrhovno čarobnjaštvo, tobožnja veština pravljenja zlata i srebra;isto znači i alhimija.

Reč Arhimagija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. арцхи-магеиа) врховно чаробњаштво, тобожња вештина прављења злата и сребра; уп. алхимија.


Arhocela med. prosutost, prodor zadnjeg creva....
Arhoptoza med. spadnutost zadnjeg creva. arhoragija krvarenje iz zadnjeg cr...
Arhont vladalac, poglavar; najviši državni činovnik u Ateni posle propasti ...
Arhihijerarhija dostojanstvo prvosveštenika; visoko sveštenstvo. ...
Arhihijerarh vrhovni sveštenik, prvosveštenik, episkop. ...
Arhitrav arh. glavna greda koja vezuje dva stuba ili više stubova i leži na ...
Sve reči na slovo a