Skip to main content

Arhimandrit značenje

šta znači Arhimandrit

Na latinici: Definicija i značenje reči Arhimandrit (od grčke reči: archimandrites) starešina manastira; najviši svešteno-monaški čin do vladike u pravoslavnoj crkvi.

Reč Arhimandrit sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. арцхимандритес) старешина манастира; највиши свештено-монашки чин до владике у православној цркви.


Arhocela med. prosutost, prodor zadnjeg creva....
Arhoptoza med. spadnutost zadnjeg creva. arhoragija krvarenje iz zadnjeg cr...
Arhont vladalac, poglavar; najviši državni činovnik u Ateni posle propasti ...
Arhihijerarhija dostojanstvo prvosveštenika; visoko sveštenstvo. ...
Arhihijerarh vrhovni sveštenik, prvosveštenik, episkop. ...
Arhitrav arh. glavna greda koja vezuje dva stuba ili više stubova i leži na ...
Sve reči na slovo a