Skip to main content

Arhitektonika značenje

šta znači Arhitektonika

Na latinici: Definicija i značenje reči Arhitektonika (od grčke reči: architekton) građevin-ska umetnost, nauka o građevinarstvu, neimarstvo; veština izrađivanja jednog naučnog sistema, nauka o sistemu.

Reč Arhitektonika sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. арцхитектон) грађевин-ска уметност, наука о грађевинарству, неимарство; вештина израђивања једног научног система, наука о систему.


Arhocela med. prosutost, prodor zadnjeg creva....
Arhoptoza med. spadnutost zadnjeg creva. arhoragija krvarenje iz zadnjeg cr...
Arhont vladalac, poglavar; najviši državni činovnik u Ateni posle propasti ...
Arhihijerarhija dostojanstvo prvosveštenika; visoko sveštenstvo. ...
Arhihijerarh vrhovni sveštenik, prvosveštenik, episkop. ...
Arhitrav arh. glavna greda koja vezuje dva stuba ili više stubova i leži na ...
Sve reči na slovo a