Skip to main content

Arhitekture značenje

šta znači Arhitekture

Na latinici: Definicija i značenje reči Arhitekture (od grčke reči: architekton, latinski architec-tura) građevinarska umetnost, građevinar-stvo, neimarstvo; način zidanja, raspored i građenje jedne građevine; građevinskistilistika:

Reč Arhitekture sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. арцхитектон, лат. арцхитец-тура) грађевинарска уметност, грађевинар-ство, неимарство; начин зидања, распоред и грађење једне грађевине; грађевински стил.


Arhocela med. prosutost, prodor zadnjeg creva....
Arhoptoza med. spadnutost zadnjeg creva. arhoragija krvarenje iz zadnjeg cr...
Arhont vladalac, poglavar; najviši državni činovnik u Ateni posle propasti ...
Arhihijerarhija dostojanstvo prvosveštenika; visoko sveštenstvo. ...
Arhihijerarh vrhovni sveštenik, prvosveštenik, episkop. ...
Arhitrav arh. glavna greda koja vezuje dva stuba ili više stubova i leži na ...
Sve reči na slovo a