Skip to main content

Arhivolt značenje

šta znači Arhivolt

Na latinici: Definicija i značenje reči Arhivolt (ital. archivolto glavni luk)arhitekture: polukružni luk koji spaja dva stuba (u helenističkoj, rimskoj, renesansnoj i barokno j arhitekturi); u gotsko j i romansko j arhitekturi: niz lukova glavnog crkvenog portala, koji su često ukrašeni kipovima.

Reč Arhivolt sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (итал. арцхиволто главни лук) врх. полукружни лук који спаја два стуба (у хеленистичкој, римској, ренесансној и барокно ј архитектури); у готско ј и романско ј архитектури: низ лукова главног црквеног портала, који су често украшени киповима.


Arhocela med. prosutost, prodor zadnjeg creva....
Arhoptoza med. spadnutost zadnjeg creva. arhoragija krvarenje iz zadnjeg cr...
Arhont vladalac, poglavar; najviši državni činovnik u Ateni posle propasti ...
Arhihijerarhija dostojanstvo prvosveštenika; visoko sveštenstvo. ...
Arhihijerarh vrhovni sveštenik, prvosveštenik, episkop. ...
Arhitrav arh. glavna greda koja vezuje dva stuba ili više stubova i leži na ...
Sve reči na slovo a