Skip to main content

Arkada značenje

šta znači Arkada

Na latinici: Definicija i značenje reči Arkada (fr. arcade) l. arhit. niz lukova na stubovima; 2.anatomija: deo čeone kosti (očna).

Reč Arkada napisana unazad: adakrA i sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (фр. арцаде) л. архит. низ лукова на стубовима; 2. анат. део чеоне кости (очна).

Slično: 
Arkcior citacio prav. opggriji poziv pred sud. ...
Arkcijus mandatum prav. pooštrena zapovest ....
Arkcijus jus prav. bliže pravo, pravo prvenstva...
Arkuacija med. krivl>enje kostiju u obliku luka....
Arktura med. uraslost nokata u meso....
Arktos astr. Veliki i Mali Medved ; sever....
Sve reči na slovo a