Skip to main content

Arkcijus mandatum značenje

šta znači Arkcijus mandatum

Na latinici: Definicija i značenje reči Arkcijus mandatum (latinski arctius mandatum) prav. pooštrena zapovest (ili naredba).

Reč Arkcijus mandatum sastoji se od 17 slova.

На Ћирилици: (лат. арцтиус мандатум) прав. пооштрена заповест (или наредба).


Arkcior citacio prav. opggriji poziv pred sud. ...
Arkcijus mandatum prav. pooštrena zapovest ....
Arkcijus jus prav. bliže pravo, pravo prvenstva...
Arkuacija med. krivl>enje kostiju u obliku luka....
Arktura med. uraslost nokata u meso....
Arktos astr. Veliki i Mali Medved ; sever....
Sve reči na slovo a