Skip to main content

Arkcior citacio značenje

šta znači Arkcior citacio

Na latinici: Definicija i značenje reči Arkcior citacio (latinski arctior citatio)pravo: opggriji (ili: pooštren) poziv pred sud.

Reč Arkcior citacio sastoji se od 15 slova.

На Ћирилици: (лат. арцтиор цитатио) прав. опггрији (или: пооштрен) позив пред суд.


Arkcior citacio prav. opggriji poziv pred sud. ...
Arkcijus mandatum prav. pooštrena zapovest ....
Arkcijus jus prav. bliže pravo, pravo prvenstva...
Arkuacija med. krivl>enje kostiju u obliku luka....
Arktura med. uraslost nokata u meso....
Arktos astr. Veliki i Mali Medved ; sever....
Sve reči na slovo a