Skip to main content

Arkcijus jus značenje

šta znači Arkcijus jus

Na latinici: Definicija i značenje reči Arkcijus jus (latinski arctius jus)pravo: bliže (ili: preče) pravo, pravo prvenstva

Reč Arkcijus jus sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (лат. арцтиус јус) прав. ближе (или: прече) право, право првенства


Arkcior citacio prav. opggriji poziv pred sud. ...
Arkcijus mandatum prav. pooštrena zapovest ....
Arkcijus jus prav. bliže pravo, pravo prvenstva...
Arkuacija med. krivl>enje kostiju u obliku luka....
Arktura med. uraslost nokata u meso....
Arktos astr. Veliki i Mali Medved ; sever....
Sve reči na slovo a